origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

ORIGO QUEST – Uppdatering av fondbestämmelser

Origo Fonder AB erhöll den 28 september 2022 Finansinspektionens godkännande av ändrade fondbestämmelser för fonden Origo Quest 1. Förändringarna är en del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla och förtydliga vårt erbjudande för att anpassa oss till vår omvärld och möta behoven från våra investerare. Ändringarna träder i kraft direkt.

För dig som är andelsägare i fonden behöver du inte göra någonting med anledning av dessa ändringar för att fortsätta ditt sparande.

Ändringar rör i huvudsak följande:

  • Ändring av fondens namn från ”Origo Quest 1” till ”ORIGO QUEST”
  • Justerad placeringsinriktning med möjlighet att gå ner till -50 % nettoexponering mot aktier och aktierelaterade instrument (tidigare 0 %)
  • Justerad placeringsinriktning med möjlighet att investera i OTC-derivat
  • Inrättande av en ny andelsklass (D) med särskilda villkor för distribution
Läs mer i vårt brev till berörda andelsägare.