QUEST Årsberättelse 2021

"2021 blev, trots en utdragen pandemi och omfattande logistiska problem inom industrin och världshandeln, ett bra år ur avkastningssynpunkt..."  Hämta Årsberättelsen