origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport januari 2022

Januari blev en turbulent månad som präglasdes av ränteoro och geoplitiska spännningar. Origo Quest 1 fölll med 3% samtidigt som ledande småbolagsindex tappade 10-15% och Hedgefondsindex -2%. Vi passade på att öka i några av fondens lågt värderade tillväxtbolag, Dustin och A&O Johansen, samtidigt som vi neutraliserade marknadsrisken genom öka kortboken. Läs hela rapporten