Månadsrapport oktober 2021

Marknadens tidigare oro för ansträngda värderingar, stigande energipriser och kinesisk fastighetskris minskade under oktober. Flertalet börser och andra risktillgångar lyfte och närmade sig tidigare toppnivåer.

Origo Quest 1 steg med 1,8 % under oktober och den årliga avkastningen sedan start uppgår nu till 10,6 %.

I oktobers månadsrapport skriver vi bl.a. om våra nya innehav i Freetrailer och Eastnine.

Läs mer >> Ladda ner (PDF)