origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport augusti 2021 

Origo Quest 1 steg med 2,7 procent under månaden, vilket innebär en uppgång på 10,9 procent senaste 12 månaderna. Fondens risknivå, mätt som nettoexponering mot aktiemarknaden, uppgick till 66 procent. Coor, Catena och Beijer Ref gav bäst bidrag. 
Läs mer >> Månadsrapport Augusti 2021