origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport juli 2021

Origo Quest 1 steg med 2,6% under månaden vilket innebär 10,6% senaste 12 månaderna. Hedgefondsindex (NHX Equity) steg samtidigt med 0,3%. Fondens risknivå, mätt som nettoexponering mot aktiemarknaden, uppgick till 26% vilket är något under det historiska genomsnittet på ~40%. Veoneer, Addtech och Enea bidrog mest till avkastningen. Läs mer >> månadsrapport juli 2021