origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport april 2021

Origo Quest 1 steg med 2,8% under månaden och hedgefondsindex steg med 1,5%. På rullande 12 månader har fonden därmed avkastat 28,5%. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden har samtidigt varit begränsad och legat på cirka 40% i genomsnitt.