origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Bud på Recipharm! 

Riskkapitalbolaget EQT har lagt ett kontantbud på Recipharm. Erbjudandet ligger på 220 kronor per aktie och motsvarar en premie på 23% jämfört med fredagens stängningskurs. Sedan årsskiftet, med dagens uppgång inräknad, är aktien upp med 66,5%. 
Recipharm är Origo Quest 1 största innehav, motsvarande 9,6% per sista november. Investeringen skedde för 2,5 år sedan och budkursen innebär ungefär en dubbling på investerat kapital. Förvaltarteamet kommer nu analysera budet.  I månadsbrevet för juni 2018 kommenterade vi investeringen så här: 

Juni 2018
"Recipharm är ett nygammalt innehav i fonden. När vi valde att sälja av Recipharm 2015 såg vi framför oss en utmanade period med ett stort investeringsbehov och pressade marginaler. Nu är läger helt annorlunda och vi har därför valt att investera på nytt i bolaget.  Dessutom är värderingen nu avsevärt lägre. Recipharm äger och driver läkermedelsfabriker genom outsourcingavtal med läkemdelsbolagen. Risken i verksamheten bedömer vi som låg då man har över 200 kunder fördelat på 20 fabriker. Förutom låga underhållsinvesteringar och högre operationell effektivitet framöver ser vi fortsatta förvärv som den viktigaste värdedrivaren. Om bolaget de närmaste åren växer i linje med sin histortiska tillväxt och samtidigt återställer rörelsemarginalen till 12-13% bör aktien värderas till runt 180-200 kr." 

/Stefan Roos, CIO tel. 072-5885200