origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport november 2020

Origo Quest 1 steg med 3,8% under månaden, vilket ger 13,6% YTD. 

"Sedan våren 2017 har HVAC (Heating, Ventilation och Air Conditioning) varit ett prioriterat område för oss, drivet av ökad reglering för inomhusklimat och en stark kundefterfrågan på gröna lösningar..."
Ladda upp rapporten