origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport september 2020

"Origo Quest 1 steg med 3,5% vilket innebär en uppgång på 15,9% hittills i år. Fondens långa investeringar utvecklades bättre än marknaden..."
Läs mer >>