origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport augusti 2020

Origo Quest 1 steg med 2,4%. Totalt sett bidrog de långa investeringarna positivt medan de blankade innehaven påverkade något negativt. På sektornivå fortsatte fondens Miljöteknikposition att utvecklas mycket väl...Hämta rapporten >>