origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Vi heter nu Origo Fonder! 

Vi har bytt namn från Origo Capital till Origo Fonder. Vi tycker att det nya namnet är tydligare och bättre visar vår ambition framåt. Vårt investeringsfokus på hållbara affärsmodeller och värdeskapande förändringar ligger dock fast. Välkommen till Origo Fonder!