Uppdatering över helåret 2019

Quest 1 stängde 2019 med en uppgång på 12,6%. Hedgefondsindex gav samtidigt en värdeökning på 6,3%. Läs mer om fondens utveckling och de viktigaste förändringarna i 2019 Full Year Update