Månadsrapport november 2019

Origo Quest 1 steg med 1% under månaden, och är upp med 10,3% hittills i år. I månadsbrevet fokuserar vi bl.a. på Grieg Seafood och en av fondens blankade positioner.

Ladda ned här (PDF) »