origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport Juni 

Quest tappade 1,3% under juni och därmed summerar uppgången YTD till 10,4%.  NHX Equity (aktiehedgefondsindex) har under januari-juni stigit med 4,2%. Sedan fondens start (1 februari 2013) uppgår avkastningen till 90,1% och NHX Equity har samtidigt stigit med 40,4%. 

"Under andra kvartalet har vi byggt upp ett nytt innehav. Vi ser tre tydliga värdedrivare som stegvis kommer materialiseras de kommande tre till fem åren..."

Hämta månadsrapport >