VÅR FILOSOFI

Vår mission är att leverera förstklassig avkastning genom att konsekvent investera med en långsiktig vy och fullt ut integrera hållbarhetsanalys i våra investeringsbeslut.

Historiskt har ansvarsfulla placeringar handlat mycket om exkludering, riskminimering och marknadsföring.  Investerare har fått betala för att undvika att vara en oansvarig placerare.

Vi drivs av en helt annan vision. Vi är övertygade om att hållbara investeringar är den bästa vägen framåt, för att säkerställa tillväxten av ditt kapital och för att se till att övergången mot hållbar ekonomi tar fart. 

Vi investerar i bolag som ligger i framkant och där hållbarhet är en drivande faktor. 

Vår tes är att dessa bolag över tid kommer ha:
 

  • Högre lönsamhet
  • Starkare varumärke
  • Bättre rykte på arbetsmarknaden
  • Starkare affärs- och produktutveckling
  • En bättre riskhantering

Bolagen i Norden ligger långt framme när det gäller hållbarhet, och det innebär en fantastisk investeringsmöjlighet. Vi vill bidra till utvecklingen med att stärka det nordiska hållbarhetsklustret, genom att vara en aktiv och engagerad investerare. 

Vi ser också att skillnaderna mellan bolagen är enorma. En del har ställt om hela affärsmodellen och bidrar positivt till både sina aktieägare och till samhället. Andra sitter fast i föråldrade strukturer och i ett gammalt tänk, och har därmed en betydande risk för fallande lönsamhet och nedskrivningar av omoderna tillgångar. 

Indexförvaltning där investeringarna styrs av dess vikt i index har ingen möjlighet att fånga upp dessa skillnader. Hållbar förvaltning kräver genuint aktiv analys, förvaltning och engagemang. 

Att investera hållbart i vår modell handlar inte bara om att bolagen ska sköta sig enligt gällande regelverk och normer. Det handlar i minst lika hög grad om att de bolag som gynnar samhället också kommer att se positiva effekter i resultaträkningen. Vi söker aktivt efter bolag som:
 
  • Utvecklar nya produkter och tjänster som möter nya och växande sociala behov 
  • Effektiviserar värdekedjan och hittar smartare och säkrare lösningar för personal, inköp, transporter...
  • Investerar för att stärka sin närmiljö och bransch - i de regioner där man verkar

Kort sagt, vår filosofi baseras på en tro att framtidens vinnare är de bolag som har hållbara affärsmodeller med ett starkt fokus på innovation, tillväxt och samhällsnytta.  

/Team Origo