OM ORIGO CAPITAL

Origo Capital är en alternativ investeringsfirma (AIF-förvaltare) under Finansinspektionens tillsyn sedan starten 2012. Vi fokuserar på Norden och småbolag. Vi tror starkt på egen analys, engagerat ägarskap och långsiktighet. Vårt uppdrag är detsamma som vid starten; att leverera kvalitativ avkastning med ett sunt risktagande och att hålla fast vid våra principer; integritet, excellens och transparens.
 

Vi är aktiva och ansvarsfulla ägare
Vi fokuserar på egen analys, långsiktighet och engagerat ägarskap. Bolagens fundamentala utveckling och utsikter står i centrum.


Norden är en attraktiv investeringsmarknad
Norden är en attraktiv och diversifierad investeringsmarknad. Vi känner vår hemmamarknad väl och har access till bolagsledningarna och ägarna. 


Småbolagen erbjuder bättre avkastningsmöjligheter
Småbolagen är som grupp dynamiska, tillväxtorienterade och underanalyserade. Historiskt har meravkastningen uppgått till ca 2% per år jämfört med stora bolag. 


Sunt risktagande
Risk management är en central del i vår förvaltning, och en förutsättning för att uppnå långsiktigt goda resultat. Vi undviker sådant vi inte förstår och vet att det är minst lika viktigt att undvika misslyckade investeringar som att hitta vinnarna. 

Samarbetspartners

Förvaring / depå:SEB
Regelefterlevnad / compliance:Wistrand Advokatbyrå
Fondadministration:Wahlstedt Sageryd
Internrevision:Moneo
Riskkontroll:Wahlstedt & Partners
RevisionEY