Placeringsinriktning & strategi

Origo Quest 1 är en analysdriven aktiehedgefond med fokus på långsiktiga och selektiva investeringar i nordiska småbolag. Fonden har ett brett placeringsmandat och tar såväl långa (köpta) som korta (sålda) positioner med syfte att optimera utbytet mellan avkastning och risk. Investeringsteamet engagerar sig ofta i varje bolags unika "värdedrivare" och tar gärna en aktiv roll i förändringsarbetet. Fondens mål är en absolut avkastning på 10-15% per år,  som ett genomsnitt över fem år. Samtidigt strävar förvaltarna efter att fonden ska ha en risknivå mellan aktier och företagsobligationer.  
 

Riktar sig till
Fonden riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare  som vill ha en genuint aktiv och analysdriven fond som inte är lika beroende av aktiemarknadens generella utveckling som traditionella aktiefonder normalt är. Placeringshorisonten bör vara minst fem år. Fonden har tre olika andelsklasser som är skräddarsydda för att matcha olika investerares preferenser. A- och B-klassen har ett minimiinvesterings-belopp på SEK 500.000 och C-klassen har SEK 1.000.

Indikativt vecko-NAV publiceras normalt varje vecka på förstasidan ("HEM-fliken"). Nedan visas den officiella månadsavkastningen för A-klassen sedan starten 170131.

Värdeutveckling (%)

  År  Jan       Feb     Mar Apr Maj   Jun Jul Aug Sep Okt   Nov Dec   YTD          
    2017     3,412,89  -3,37  -0,89 0,22  -0,210,12-1,964,15-2,20-3,684,152,2
  2016-6,15  4,48 3,46     3,10 0,69     -0,70  -0,46    4,98    5,21     0,73  -1,49 -0,24  13,8
  20150,667,02-3,252,94 3,54-4,052,372,73-2,237,974,866,9432,7
  20144,543,38-4,683,49 4,571,08-0,34-1,60-2,231,094,26-1,1012,6
  2013    - 1,28-0,99-0,17 1,18-2,000,712,193,312,341,092,2311,6

 *Origo publicerar månads-NAV samt indikativa vecko-NAV. Siffrorna ovan avser kund som varit med i A-klassen sedan start och efter justering för s.k. kompensationsandelar. Läs mer  om fondens beräkningsprinciper i fondbestämmelserna. A-klassen startade 130131. B-klassen 140331 och C-klassen 141231.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras i aktier och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta  kapitalet. En investering i Quest bör ses som en långsiktig  investering.